Eventový fotograf


Či už sa jedná o ples, konferenciu alebo firemný večierok, rád zachytím atmosféru eventu a všetky doležité momenty.